Om børns legeudvikling

Legen er vigtig for børn i alle aldre, men den begynder et sted.

Børns legeudvikling starter hos det helt spæde barn. Alle sanser bliver brugt lige fra fødslen. Et spædbarn starter med at mærke mors hud, fornemme omrids og konturer, smage og lugte mælk, høre mors og fars stemme, mærke bevægelse og rytme i kroppen. Alt sammen sanseoplevelser som danner grundlaget for senere udvikling. Et spædbarn vil kun kunne klare ganske få indtryk i starten og prøve at slukke for sanseindtryk ved at vende blikket væk eller falde i søvn.

Lidt efter lidt vil barnet kunnet kapere flere og flere sanseindtryk. Det vil svare med mimik og lyde. Det vil være mere vågen og kunne holde eksempelvis øjenkontakt i længere og længere tid.

Det vil danne sig erfaringer på baggrund af gentagelser og hjernen og kroppen vil modnes.

De fleste forældre vil for alvor mærke gensidighed fra barnet, når de ser det første smil. Her kan man mærke en følelse af at være fælles om en oplevelse, der udløser glæde. Mange forældre vil også finde på en bestemt lille leg, som hver gang udløser jublende glæde, og som man over tid kan være fælles om.

Som barnet bliver større skal det også have større udfordringer. Her kan musik, bevægelse og berøring stimulere nogle sanser og farver, former og forskellige overflader stimulere andre sanser.  Det gælder om at få stimuleret alle sanser hver dag.

Efterhånden begynder barnet at fatte interesse for legetøj. Børn er opfindsomme når det gælder legetøj. De kan bruge alt muligt til at lege med. Og alt bliver undersøgt med munden, med fingrene, med øjnene. Igen er det sanseoplevelserne, der danner baggrund for erfaringerne.

Barnet vil blive mere og mere optaget af at være sammen med nogen om leg. De vil gerne samarbejde og være fælles, så forældre og andre børn kommer til at spille en vigtig rolle

Samtidig med at legen udvikler sig i barnet, udvikler sproget sig også. I starten med lyde, så genkendelige lyde, derefter ord og til sidst ord sat sammen i sætninger.

Når sproget begynder at komme, bliver det lettere at bruge legesymboler, at lade som om og at forestille sig noget og bruge fantasien aktivt.

Der er andre discipliner som skal udvikles i takt med legen.  Man skal kunne vente på tur, skiftes, lytte til andres ideer og selv byde ind med sine. Man skal kunne forhandle og se på legen fra flere vinkler.

Fordi børn er nysgerrige efter, hvad vi laver som voksne, kan det være en god ide at invitere dem med i det vi laver. Et lille barn kan have stor fornøjelse ved at tørre et bord af med en klud eller komme tøj i vaskemaskinen og et større barn har også brug for at mærke, at de er vigtige for familie-fællesskabet og det føler de, hvis de får lov til at hjælpe med små opgaver.